Oilfield Services
Specialist

Xidmətlərimiz

ESP icarə xidməti

Üstünlükləri: Bu avadanlıq üzrə əsas fondlara kapital qoyuluşlarına qənaət; İşçi heyyətin saxlanılması xərclərinə qənaət; Bu avadanlıq üzrə təmir xərclərinə qənaət.

Quyuların video ispeksiyası xidməti

İstismar kolonunda qəzanın tam video inspeksiyası (o cümlədən: kolonun yerdəyişməsi, əyilməsi və sıxlığı, quyu lüləsinə kənar suyun daxil olması və s.); Perforasiya zonalarının vizual yoxlanılması…

Məhsullarımız

3 fazalı neft-qaz separatoru

Neft və qaz separatorlarının məqsədi qazların və mayelərin ilkin ayrılmasıdır. Cihazlar hasilat zamanı neft axınının qazsızlaşdırılmasını və ondan səmt qazının ayrılmasını təmin edir. Müştərinin spesifikasiyasına…

Plastik ştanqlar

Fiberglas sorma çubuğu (SHNS) neft hasilatında quyu çubuq nasos qurğusunun (SShNU) bir hissəsi kimi işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.Üstünlüklər:çubuq siminin çəkisini azaldırasfalt-qatran-parafin yataqları ilə mübarizə xərclərini…